marketing

De Belastingdienst heeft een nieuwe overzichtspagina Personeel en loon gepubliceerd.
Op de pagina staat veel informatie die u als salarisadministrateur of werkgever moet weten over de loonheffingen.

Op de overzichtspagina staat actuele informatie overzichtelijk bij elkaar per onderwerp, zoals o.a.:
– werkkostenregeling;
– loonbelastingtabellen;
– nieuw personeel in dienst komt.

Snelle links naar informatie over onder andere de aangifte loonheffingen, het lage-inkomensvoordeel, de 30%-regeling of veelgebruikte formulieren.

Op de overzichtspagina staan in de bibliotheek de belangrijkste aandachtspunten per onderwerp.
De onderwerpen veranderen afhankelijk van de vraag van de doelgroep en wetgeving.

U vindt de overzichtspagina via belastingdienst.nl/loonheffingen of belastingdienst.nl/zakelijk onder het kopje Personeel en loon.

 • Deel :

Heeft u recht op premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidie? Met deze calculator van de Rijksoverheid berekent u in maximaal zeven stappen de (op de situatie van de werknemer afgestemde) hoogte van deze financiële tegemoetkomingen voor de komende jaren.

Weet u niet zeker of u recht heeft op een premiekorting, het LIV of loonkostensubsidie maak dan gebruik van de regelhulp.

Welke gegevens heeft u nodig om de calculator te gebruiken

Om deze calculator voor premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidie goed te kunnen gebruiken, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • in welke doelgroep valt de werknemer (dit stelt u eenvoudig vast met de regelhulp premiekortingen en LIV);
 • het gemiddelde uurloon van de werknemer;
 • het aantal uur dat de werknemer per week werkt;
 • de datum dat de werknemer in dienst treedt;
 • de geboortedatum van de werknemer.

Meer informatie over premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidies vindt u door op de tegemoetkomingen te klikken.

Overgangsrecht

Past u al premiekortingen voor werknemers toe in uw loonaangifte? Deze worden vanaf 2018 onder voorwaarden omgezet in een Loonkostenvoordeel (LKV). In deze calculator wordt hieraan geen aandacht besteed.

Disclaimer

Veranderingen in wetgeving of in de situatie van u of uw werknemer kunnen gevolgen hebben voor de uitkomsten van de berekeningen van uw financiële tegemoetkoming.

 • Deel :

Heel interessant en goed middel voor salarisadministrateurs om te sparren en de juiste informatie te krijgen van ervaringsdeskundigen/collega’s.

Loonaangifte keten (forum)

 • Deel :

Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 (versie 4)

4e Nieuwsbrief loonheffingen 2017

 

Bron: Belastingdienst.nl

U kunt de 4e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2017’ downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2017 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Wijzigingen in de 4e uitgave

In de 4e uitgave hebben we 2 onderwerpen toegevoegd:

 • leeftijd voor de werkbonus verhoogd (punt 16)
 • premiekorting arbeidsgehandicapte: stroomlijnen hoogte premiekorting in dienst nemen van een scholingsbelemmerde (punt 17)

De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017 zijn daardoor verplaatst van punt 16 naar punt 18.

Verder hebben we een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

 • Bij de 3e bullet van punt 2 hebben we informatie toegevoegd over het aanvragen van een ‘Verklaring De-minimissteun’ voor werknemers die zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De tekst bij punt 6 hebben we vervangen door informatie over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer.
 • Bij punt 7 hebben we geschrapt dat de inwerkingtreding van de overige wijzigingen in de pensioenwetgeving was uitgesteld.
 • ‘Aandachtspunten in aangifte loonheffingen’ onder punt 8.6 hebben we verplaatst naar onder punt 8.7.
 • Bij punt 10 is het volgende aangepast:
  • We hebben de ‘Let op’ over het indexeren van de bedragen geschrapt, omdat nog niet zeker is of de bedragen worden aangepast.
  • Omdat nog niet duidelijk is wie het voorlopig overzicht van het LIV gaat versturen, hebben we ‘van UWV’ geschrapt.
 • Bij punt 11 hebben we informatie toegevoegd over de bijtelling voor auto’s met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017.
 • Bij punt 14 hebben we toegevoegd waar u de rekenhulp Loonbelastingtabellen kunt vinden.
 • Bij tabel 5, tabel 6a en tabel 6b staat nu dat bij naheffingen andere percentages ‘kunnen gelden’ in plaats van ‘gelden’.
 • In tabel 9a hebben we de kop van de 3e kolom aangevuld met werknemers die scholingsbelemmerden zijn.

Tot slot:

 • Verwijzingen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2016’ zijn nu verwijzingen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2017’.
 • We hebben overal de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 4e uitgave in 2017 verschijnt.
 • We hebben enkele tekstuele verbeteringen aangebracht. Dit zijn geen inhoudelijke wijzigingen.

Wijzigingen in de 3e uitgave

In de 3e uitgave hebben we de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • De aankoop van variabele pensioenuitkeringen voor premie- en kapitaalovereenkomsten wordt mogelijk gemaakt (punt 7.5).
 • De code voor payrolling (code 82) is toegevoegd aan de rubriek ‘Code aard arbeidsverhouding (code dienstbetrekking)’ (punt 8.7).
 • Rekenhulp Loonbelastingtabellen (punt 14)
 • Forum Salaris (punt 15)

Verder hebben we enkele redactionele aanpassingen gedaan en de volgende onderwerpen uitgebreid:

 • In het onderdeel Lage-inkomensvoordeel (LIV) (punt 10) hebben we een tekst over verloonde uren toegevoegd.
 • In het onderdeel Bijtelling voordeel privégebruik auto (punt 11) hebben we de term ‘voor het eerst op naam gesteld’ vervangen door de nieuwe term ‘datum van eerste toelating op de weg (DET)’ die geldt per 1 januari 2017.
 • In het onderdeel Start-ups en gebruikelijk loon (punt 2) hebben we opgenomen welke aanmerkelijkbelanghouder onder de ‘de-minimis’-plafond inzake staatssteun van het Europese Verdrag kan vallen.
 • In het onderdeel Uitfaseren pensioen in eigen beheer (punt 6) hebben we de tekst verwijderd.
  Dit in verband met het uitstellen van de stemming in de Eerst Kamer over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Er wordt een novelle voorbereid waarin eventueel flankerende maatregelen zullen worden opgenomen en waarin ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding zal worden voorgesteld. Voor de overige fiscale pensioenmaatregelen wordt in de novelle geregeld dat de maatregelen met terugwerkende kracht een datum van inwerkintreding krijgen van 1 januari 2017.

Wijzigingen in de 2e uitgave

In de 2e uitgave hebben we 1 onderwerp toegevoegd:

 • 14 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017
 • Deel :
Nieuwsbrief Loonheffingen 2017
november - 08 - 2016

Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 (versie 1)

1e Nieuwsbrief loonheffingen 2017

 • Deel :

In het versiebeheer kunt u per kwartaal de wijzigingen terug vinden.

Wijzigingen per kwartaal

 • Deel :

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) maakt u eenvoudig een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2017.

Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

U kunt er geen rechten aan ontlenen.

 • Deel :

Handboek Loonheffingen geactualiseerd

Informatie over wanneer en wat er gewijzigd kan online geraadpleegd worden via “Versiebeheer Handboek Loonheffingen”.

Versiebeheer Handboek Loonheffingen 2016

 • Deel :
All inclusief !!!
juli - 05 - 2016

All inclusief*:

* All Inclusief:

 • loonverwerking
 • digitale login voor u en uw medewerkers
 • betaalstaten
 • loonaangifte
 • journaalposten
 • diverse overzichten

Indicatie kosten van volledig uitbesteden tot zelf doen:

 • Uitbesteden: Vanaf €  7,- / strook
 • Samenwerken (deel zelf doen) Prijs op aanvraag
 • Zelf doen Prijs op aanvraag

Dit kan een behoorlijke kostenbesparing betekenen voor uw bedrijf. Wilt u weten hoe wij dit aanpakken en wat dit voor uw bedrijf betekent? Dit willen wij u graag uitleggen. De moeite waard om ons uit te nodigen voor een Demo, zou ik zeggen. Geheel vrijblijvend.

 • Deel :

Handboek Loonheffing 2016. Er is nu ook een versie juli gepubliceerd.

 

Handboek Loonheffing juli 2016

Handboek Loonheffingen april 2016

Handboek Loonheffing januari 2016

 • Deel :