Category Archives: Uitkeringen

Aanvullend geboorteverlof aanvragen vanaf 1 juli 2020

Bron UWV:

geplaatst op 03 juni 2020

Vanaf 1 juli 2020 kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Het aanvullend geboorteverlof is voor de partner van de moeder die op of na 1 juli 2020 een baby heeft gekregen. U vraagt het verlof aan via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of DigiPoort.

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De uitkering is maximaal 70% van het dagloon van uw werknemer. Er geldt een maximum dagloon.

Voorwaarden aanvullend geboorteverlof

Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal regels:

 • Uw werknemer neemt eerst het standaard geboorteverlof op van 1 keer het aantal werkuren per week.
 • Uw werknemer neemt de extra verlofweken op binnen 6 maanden na de geboorte. Dit kan in 1 keer (5 weken achter elkaar), of verspreid over de 6 maanden.
 • Uw werknemer heeft het kind erkend.
 • Uw werknemer is de partner van de moeder van het kind. Volgens de wet is dit het geval als uw werknemer:
  • met haar getrouwd is, of;
  • haar geregistreerde partner is, of;
  • ongehuwd met haar samenwoont.

De betaling van de uitkering

UWV betaalt de uitkering aan u, of aan uw werknemer als u hiervoor kiest in de aanvraag. Wij betalen de uitkering 1 keer in de 4 weken achteraf. Hoeveel wij per periode betalen, hangt af van de datum waarop het verlof ingaat. Voorbeeld: als uw werknemer 5 weken verlof opneemt, en de eerste betaaldatum is 2 weken na de ingangsdatum van het verlof, dan betalen wij 2 weken van het totale bedrag. Na 4 weken betalen wij 3 weken van het totale bedrag. Als uw werknemer het verlof gespreid opneemt, betalen wij het bedrag ook in 1 of 2 keer.
Als u het verlof achteraf aanvraagt, betalen wij het hele bedrag in 1 keer.

Hoe vraagt u het aanvullend geboorteverlof aan?

Vraag het aanvullend geboorteverlof aan voor uw werknemer via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of via DigiPoort.

 • Deel :