Category Archives: Rijksoverheid en regeerakkoord

Mimimumloon
januari - 08 - 2016

Hoe hoog is het minimumloon?

De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van uw leeftijd. De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.

Mimimumloon

  • Deel :