Blog post

Our featured Post
Nieuwsbrief Loonheffingen 2023
januari - 10 - 2023

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 (uitgave 1)

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 (uitgave 2)

Nieuwsbrief Loonheffingen

In deze eerste uitgave van de nieuwsbrief voor 2023 informeert de Belastingdienst over maatregelen die voortkomen uit al bestaande wet- of regelgeving of uit voorgenomen wet- of regelgeving, zoals opgenomen in het Belastingplan 2023. Ook krijg je informatie over de wijzigingen in de aangifte loonheffingen voor 2023. Voorgenomen wetgeving moet nog worden aangenomen in de Tweede of Eerste Kamer. Daardoor kan het zijn dat voorgenomen maatregelen nog wijzigen. Deze nieuwsbrief wordt daarom nog gevolgd door een of meer nieuwsbrieven.

Onderwerpen nieuwsbrief:

 1. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
 2. Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding
 3. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
 4. Verlaging Aof-premie
 5. Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)
 6. Geen wijzigingen in regelgeving AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding en wisselende arbeidsomvangen voor 2023
 7. Hoge AWf-premie voor BBL-overeenkomsten met uitzendbeding
 8. Wijzigingen gebruikelijkloonregeling
  8.1 Vervallen van de uitzondering voor innovatieve start-ups
  8.2 Afschaffen van de doelmatigheidsmarge
 9. Verlaging van de ‘cap’ bij privégebruik elektrische auto
 10. Wijzigingen voor extraterritoriale kosten en de 30%-regeling
  10.1 Jaarlijkse keuze voor toepassing 30%-regeling of voor vergoeding van werkelijke extraterritoriale kosten
  10.2 Aftopping bedrag toepassing 30%-regeling voor ingekomen werknemers
 11. Herstellen van toegepast anoniementarief
  11.1 Ontbreken van een bsn
 12. Bezwaar tegen een naheffingsaanslag loonheffingen
 13. Rentestop bij naheffingsaanslag loonheffingen
 14. Verhoging wettelijk minimumloon
 15. AOW-leeftijd in 2023
 16. Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen
  16.1 Nieuwe rubrieken voor premie en premieloon AWf-uitkering
  16.2 Nieuwe rubrieken voor premieloon Whk
  16.3 Gewijzigde rubriek: Code reden einde arbeidsverhouding
  16.4 Gewijzigde omschrijving code soort inkomstenverhouding / inkomenscode (ZW / WAZO)
  16.5 Nadere toelichting bij het gebruik van code aard arbeidsverhouding (WSW en BBL)
  16.6 Wijzigingen in cao-codes
 17. Wijziging fiscale regeling aandelenoptierechten.
 18. Beschikking/mededeling ‘Gedifferentieerd Premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)’
  – ander percentage voor WSW-werknemers in sector 64 en 66
  – middelgrote werkgever
  – premie mogelijk onjuist bij een ‘no-riskpolis’
 19. Melding apart toepassen VCR door eigenrisicodragers ZW en/of WGA met private uitvoerders.
 20. Oekraïense werknemers.

 

Tijdelijke verruiming LIV

Let op: in de Nieuwsbrief Loonheffingen is bij punt 5. Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV) abusievelijk ook de verruiming van 2024 meegenomen. Deze gaat echter niet door gezien het aangenomen amendement bij het Belastingplan 2023.

 • Deel :